Mijnmazout.be    
Last update 19-09-2020  
  Home |  Ons contacteren NL | FR
   | 
   
 
 

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Terug     

De dienst "Stookolie/Gasolie verwarming" ter beschikking op deze site wordt u gratis aangeboden. Voor alle bestallingen gemaakt via zijn website ontvangt MyEnergychoice van Q8-Calpam een commissie.

Het gebruik van deze site is onderworpen aan volgende voorwaarden:

MyEnergychoice handelt als agent tussen U en Q8-Calpam. Zij kan in geen enkel geval betrokken worden bij latere contactuele onderhandelingen, noch aansprakelijk gesteld worden voor bestellingen dat gedaan wordt tengevolge van het gebruik van haar diensten.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat
De vermelde prijzen (BTW inbegrepen) op deze site van MyEnergychoice worden continu bijgewerkt op basis van de ontvangen prijzen van Q8-Calpam alsook obv de officiële prijzen op de dag van vandaag beschikbaar zijn. Enkel een formeel contract tussen U en Q8-Calpam kan deze prijzen, alsook de rechten en verplichtingen tussen beide partijen definitief vastleggen.

Hoewel MyEnergychoice zich verbindt om de gegevens te voorzien die ze actueel en exact acht, kan ze niet garanderen dat deze site volledig is en dat alle informatie adequaat, exact en compleet is. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele fout, direct of indirect, tengevolge van het gebruik van informatie voorzien op deze site die incorrect of niet volledig is.

MyEnergychoice heeft geen enkele invloed op de beslissing van Q8-Calpam om uw bestelling te aanvaarden en deze aan U te bevestigen, noch op het gevolg dat Q8-Calpam geeft aan bestellingsaanvragen die ze ontvangt. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval Q8-Calpam geen gevolg geeft aan uw aanvraag of een lopend voorstel annuleert.

U bent eraan gebonden alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om te garanderen dat de gegevens die U aan MyEnergychoice communiceert correct en eerlijk zijn.

Bescherming van de intellectuele rechten op deze site en zijn inhoud
Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site en met name - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyEnergychoice of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Wij garanderen U dat alle gegevens die U ons doorstuurt zullen behandeld worden met de grootste zorg en de grootste discretie. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (aangepast dor de wet van 11 maart 2003, in overeenkomst met de richtlijnen van 12 juli 2002).
De persoonlijke gegevens die u betreffen worden bijgehouden in onze bestanden en worden gebruikt om U diensten of informatie te leveren en om U in te lichten over onze activiteiten. Deze zullen aan geen enkele andere derde partij gecommuniceerd worden, behalve aan Q8-Calpam, om haar in staat te stellen met U contact op te nemen om uw bestelling te bevestigen alsook uw bestelling correct te kunnen bewerken.
Terug     
 

Copyright © 2020 MijnMazout.be. All rights reserved. Contact webmaster  | Gebruiksvoorwaarden website | Sitemap.